تولید محتوای فارسی

افتخار داریم پذیرای شما در فارسی تکست باشیم.

ما با بهره گیری از دانش ، تجربه و تخصص ، همراه شما در تولید و تامین محتوای خبری خواهیم بود و خوشحال خواهیم شد قسمتی از نگرانی های شما را در اسرع وقت مرتفع کنیم. 

فارسی تکست ، تولید محتوای فارسی ، farsitxt.ir ، ویراستاری خبر ، خبر ، اخبار، ویراستاری ، تنظیم خبر ، تنظیم رپرتاژ خبری ، تهیه و تولید گزارش از فایل ها و مستندات ، تبدیل pdf به فایل word قابل ویرایش
خدمات ما

تولید محتوای فارسی

تنظیم رپرتاژ خبری

تنظیم خبر

ویراستاری خبری

ویراستاری تنها تصحیح غلط‌های املایی و افزودن چند ویرگول به یک نوشته نیست.

فارسی تکست ، تولید محتوای فارسی ، farsitxt.ir ، ویراستاری خبر ، خبر ، اخبار، ویراستاری ، تنظیم خبر ، تنظیم رپرتاژ خبری ، تهیه و تولید گزارش از فایل ها و مستندات ، تبدیل pdf به فایل word قابل ویرایش

گزارش سازی ازمستندات

تدوین و گزارش سازی از اطلاعات شما 

فارسی تکست ، تولید محتوای فارسی ، farsitxt.ir ، ویراستاری خبر ، خبر ، اخبار، ویراستاری ، تنظیم خبر ، تنظیم رپرتاژ خبری ، تهیه و تولید گزارش از فایل ها و مستندات ، تبدیل pdf به فایل word قابل ویرایش

تبدیل مستندات PDF فارسی به فایل های WORD قابل ویرایش

PDF=DOC

Author spotlight

Respect forming clothes do in he. Course so piqued no an by appear. Themselves reasonable pianoforte so motionless he as difficulty be. Abode way begin ham there power whole. Do unpleasing indulgence impossible to conviction. Suppose neither evident welcome it at do civilly uncivil. 

Iven Margolis

Readers say

Learning techniques to banish negative emotions and the distractions surrounding us in a consumer society which take me off the path to life.

Paul Smith

I’ve been helped immensely just by reading the first chapter. I embrace the focus on living the Stoic philosophy and more.

Martha Hoax

مناسب با بودجه شما

Don’t like it? Get a complete refund.