فارسی تکست

تولید محتوای فارسی

طراحی گزارش های سازمانی

طراحی بولتن داخلی

تهیه گزارش های مدیریتی

طراحی گزارش های آماری

تنظیم رپرتاژ خبری

تنظیم و ویراستاری خبری

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فارسی تکست

تولید محتوای فارسی

طراحی گزارش های سازمانی

طراحی بولتن داخلی

تهیه گزارش های مدیریتی

طراحی گزارش های آماری

تنظیم رپرتاژ خبری

تنظیم و ویراستاری خبری

درباره فارسی تکست
ما با بهره گیری از دانش ، تجربه و تخصص ، همراه شما در تولید و تامین تولید محتوای فارسی ، تنظیم خبر ، ویراستاری خبری ، تنظیم رپرتاژ خبری، طراحی گزارش های آماری ، تهیه گزارش های مدیریتی ، طراحی بولتن داخلی، طراحی گزارش های سازمانی خواهیم بود و خوشحال خواهیم شد قسمتی از نگرانی های شما را در اسرع وقت مرتفع کنیم.
  • نحوه انجام خدمات بصورت: فریلنسری
فارسی تکست فریلنسری تولید محتوای فارسی ، تنظیم خبر ، ویراستاری خبری ، تنظیم رپرتاژ خبری، طراحی گزارش های آماری ، تهیه گزارش های مدیریتی ، طراحی بولتن داخلی، طراحی گزارش های سازمانی
خدمات فارسی تکست
تولید محتوای فارسی
تنظیم رپرتاژ خبری
طراحی گزارش های آماری
تهیه گزارش های مدیریتی
طراحی بولتن داخلی
طراحی گزارش های سازمانی
تعرفه خدمات گزارش نویسی در فارسی تکست
پایه
هر صفحه 150.000 تومان
  • طراحی و صفحه‌آرایی برای سفارش‌های کم جزئیات با ساختار و گرید ثابت
  • صفحه‌آرایی حرفه‌ای و اصولی
حرفه‌ای
هر صفحه 285.000 تومان
  • طراحی و صفحه‌آرایی حرفه‌ای برای رزومه یا پروپزال‌ها با ساختار و گرید متغیر
  • ‌طراحی و صفحه‌آرایی کارهای پر‌جزئیات یا طراحی با صفحات متفاوت
فارسی تکست چه خدماتی ارائه می دهد؟

فریلنسری تولید محتوای فارسی ، تنظیم خبر ، ویراستاری خبری ، تنظیم رپرتاژ خبری، طراحی گزارش های آماری ، تهیه گزارش های مدیریتی ، طراحی بولتن داخلی، طراحی گزارش های سازمانی

 

از جمله خدمات فارسی تکست تامین محتوا برای سایت های زیر بوده است:

فارسی تکست 

فارسی تکست 

فارسی تکست 

با فارسی تکست در تماس باشید
  • تلفن: 09175444464
  • فریلنسر: در دسترس

فارسی تکست، تولید محتوای فارسی ، تنظیم خبر ، ویراستاری خبری ، تنظیم رپرتاژ خبری، طراحی گزارش های آماری ، تهیه گزارش های مدیریتی ، طراحی بولتن داخلی، طراحی گزارش های سازمانی